English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
13 Декември 2017
Блог
18/07/2008
Теракотените войници са част от бариерите, които безскрупулния император е създал, за да се погрижи за безсмъртието на неговата гробница. Всяка статуя е индивидуална, въпреки масовото производство, първо са били конструирани основите, така че ....
11/07/2008
Бях чувал много за градчето Пиняо, което е обявено от Юнеско за архитуктурен паметник. Pingyao e един изключително добре запазен традиционен китайски град, основан през 14 век от хората с националността "хан"...
10/07/2008
Повечето от съоръженията за олимпийските игри в Пекин са готови отдавна. Комисии на градската управа обикалят непрекъснато и дават наставления за ремонти, поправки и всякакви козметични действия...
[<<] 1 2
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News