English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018

Навършват се две години от излъчването на блог "Блага Дума". Блогът приканва хора да изкажат своята благодарност към други хора за това, че в даден момент от живота им първите са получили подкрепа, помощ, вдъхновение, грижа или внимание от вторите.

За две години в блога няма нито един пост на посетител.

Това поражда въпроси:

1.  Дали популярността на блога не е прекалено ниска?
2.  Възприето ли е в публичното пространство у нас да се изказва лична благодарност?
3.  Благодарността интимен въпрос ли е?
4.  Когато благодарим, не посочваме ли "най-добрата практика" и не трябва ли  да бъде поощрявана тя?
5.  Благодарността, благодетел ли е? И дали е насочена само към благо-даряващия или косвено и към обществото?
6.  Трябва ли благодарността да бъде изказвана публично само от официални институции?
7.  Благодарността, култура ли е? Ако е, как се променя културата в България?
8.  Какво е необходимо да вирее благодарността?
9.  Как благодарността се разбира в корпорациите?
10.Как благодарността ни се отблагодарява?

Ще спра с въпросите дотук. Без първия въпрос, с който се самосезирам, останалото оставам на читателите, на техните отговори и въпроси.

Благодаря на всички, които можеше и да направят пост!

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News