Статии
24/05/2007
Израелските кооперативи
Кооперативите се свързват обикновено със социализма. Тези нови кооперативи обаче са различни. Противно на кибуците, отбелязва Леви, те не са all-inclusive* организации. И противно на стария модел кибуци, те не просто разделят всички печалби...Cooperatives
01/08/2006
Общополезните каси
(извадки, препечатано със съкращения от Юбилейна книга на Българската Земеделска Банка, 1931) ...Lessons of the history...
31/10/2005
Консорциумът - инструмент за експорт на малки и средни фирми
На собствена територия, не води война (Сун Дзъ) The consortium - a tool for export...
© 2006 Tune - In Всички права запазениs