English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018

В свят, завладян от суровите принципи на пазарната икономика, няколко международни организации успяват да прокарат нови пътища в Севера, подкрепени от нарастваща маса потребителско общество, даващи надежда за по-добър живот на милиони хора от Юга.

Fair Trade е търговско партньорство, базирано на диалог, прозрачност и респект, което търси по-значима равнопоставеност в международната търговия. Справедливата Търговия допринася за устойчиво развитие, предлагайки по-добри търговски условия и  обезпечавайки правата на онеправдани производители и работници – специално, тези от Юга. Организациите за Fair Trade (подкрепени от потребителите) са ангажирани активно в подкрепа на производителите, увеличаване познаваемостта за дейността им и в кампании за промени в правилата и практиките на конвенционалната международна търговия.

Компаниите, продаващи обикновена чаша кафе, вече ще трябва да знаят доста повече за продукта, от това, как да го пуснат през машината и да го сервират. Те ще трябва да знаят къде е отгледано кафето, при какви условия на труд, с какви пестициди е обработвано? Дали чашата е направена от рециклирана хартия и колко дървета са били отрязани за производството и. Когато компаниите продават чифт джинси ще трябва да отговарят на потребителите въпроси, като "колко литра вода е изразходвано за производството на тези джинси?". При какви условия е отглеждан памука? Дали работниците са работили в условия на "робски труд".

Такива са въпросите, които задават днес потребителите в развитите общества. Тези потребители имат високи изисквания към социалното, икономическото и природосъобразното поведение на компаниите. Те добре разбират, че техните потребителски навици и решения могат да наградят (или накажат) компаниите, които срещат (или не срещат) техните очаквания и те въздействат в този смисъл и на техните близки и приятели с техните мнения.

Въпреки световната икономическа криза продажбите на Fair Trade продукти нарастват. През 2008 година, растежа е с внушителните 22%, а проучванията сред потребителите показват нарастване доверието в неправителствените организации и в движението. Едно изследване проведено неотдавна разкрива, че активните етични потребители съставляват повече от половината (55%) от населението в развитите страни.

В приложената презентация, представяме Fair Trade и някои от ключовите организации в движението (свали файла) fairtrade.ppt

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News