English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
Статии
24/05/2007
Кооперативите се свързват обикновено със социализма. Тези нови кооперативи обаче са различни. Противно на кибуците, отбелязва Леви, те не са all-inclusive* организации. И противно на стария модел кибуци, те не просто разделят всички печалби...Cooperatives
01/08/2006
(извадки, препечатано със съкращения от Юбилейна книга на Българската Земеделска Банка, 1931) ...Lessons of the history...
31/10/2005
На собствена територия, не води война (Сун Дзъ) The consortium - a tool for export...
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News