Анализи
19/12/2017
Оперативна Програма за Развитие на Община Луковит 2014-2020
Някои от слабостите, посочени в анализа на община Луковит. Слаба икономическа активност, мобилност и самоинициативност на населението. Нисък жизнен стандарт и ниско равнище на доходи на населението. Влошено качество на човешките ресурси...
© 2006 Tune - In Всички права запазениs