English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
Дали може да бием китайците? Нека първо да поразсъждаваме дали всички държат на това. Българският потребител, като че ли почва да губи сантиментите си по отношение на това, откъде ще бъде закупената стока. Неговото или нейното желание се води предимно от това да получи очакваната стока за вложените от него/нея количество пари. Какви са точно очакванията му/и може да се разбере, ако изучим поведението на конкретна целева група потребители.

За джоба на тези потребители се състезават две основни групи. Едната е тази на ритейлърите-производители, а другата е на ритейлърите, които купуват готови колекции.

И двете групи се стараят да съкратят веригата на доставките до потребител, с цел елиминиране на излишни звена. Съвсем естествено е, че всяко излишно звено по веригата ще търси своите печалби, което ускъпява цената за потребителя.

За да изследвам възможностите на производителите да се конкурират  с тези от Китай, съставих сравнителна таблица. Таблицата проследява развитието на цена на едро на едно мъжко сако, произведено например в България с материали от наличните доставчици у нас, с втора калкулация - ползвайки аналогични материали и производители в Китай. 

Описание материали

Стойност

България

Средни

проценти

Стойност

Китай

Средни проценти
Директни разходи    
Текстил 1,68 метра 11,762511,8844
Аксесоари1,5330,813
Труд10,71224,8618
Общо директни разходи24,005017,5565
Индиректни разходи    
Дизайн и мърчандайзинг:Заплати за дизайнерски екип, мостри платове, стойност на мострите4,309 (8-10)1,084
Общи административни разходи: заплати на офиса, наеми, застраховки, вода, ток5,2811 (8-15)1,355
Комисионни по продажбите3,848 (7-10)1,626
Търговски дискаунт3,8481,626
Резерва за сваляне цената, промоция или други услуги2,4051,355
Липси0,9620,542
Общо индиректни разходи20,62437,5628
Общо разходи44,649325,1193
Печалба3,3671,897
Цена на едро48,00100%27,00100

Ето как би изглеждало по-нататъшното движение на стоката от Китай до България.

 БългарияКитай
Цена фабрика48,0027,00
Износни процедури 0,54
Транспорт 1.02
Цена до българско пристанище 27,56
Мито 12% 3,31
Митнчиески брокери и вътрешен транспорт 0,64
Приземена в склад 30,87
Гладене, етикетиране 3,13
Готова за дистрибуция48,0035,00

От позицията на производителя се прехвърляме към тази на търговеца. За него е очевидно от последната калкулация е, че цената от Китай, дори и приземена в България, добавяйки мита, такси и транспорт, дори и преглаждане и етикетиране на облеклата, ще остане по-ниска от  тази на българските доставчици. Т.е доставчика от Китай ще бъде предпочетен пред този от България, тъй като му осигурява предимство в цената.

След като закупи стоката от Китай, търговеца ще търси решение за нивото на пазарната цена. Той няма да избере политиката на най-ниската цена, защото е очевидно, че пазара е малък, а и броят на играчите е ограничен. Търговецът ще избере ценова политика „на установеното ниво”, което му осигурява въможности:

-         да стимулира по-добре екипа си;
-         да подкрепи продажбената кампания с добър маркетинг микс

Цена на ритейлърБългарияКитай
Цена на едро ( за България 48 лева минус 8% дискаунт) 44,1635,00
Възможност за сваляне цената (усреднено за този артикул)6,007,00
Възможни липси, кражби2,002,00
Заплати (средно за облекло)Продажбен персонал5,006,00
Мърчандайзинг и купувачи4,005,00
Чиновници, склад (получаване, маркировка, доставки)3,003,00
Реклама, визуално представяне, продажбени промоции5,008,00
Административни (шефове, счетоводство, и др. Разходи)8,0010,00
Други добавки за служители2,003,00
Общи режийни (наем, застраховки, ток, вода, чистене, охрана9,009,00
Разни1,842,00
Общо90,0090,00
Печалба6,006,00
Продажбена цена96,0096,00

Двубоят производител-търговец ще се реши не от ниската цена, а от маркетинга, където началния старт дава предимства на търговеца. В крайна сметка обаче дизайна на продукта, качеството на комуникацията, избора на мястото за продажби, т.е. качеството и правилния подбор на маркетинг микса ще се окаже решаващ за създаването на лоялни клиенти.

Сравнителната таблица показва и други възможности. За намаляване на разходите от производителите чрез аутсорсинг на доставките. Така, както това се прави от „производителите” от цяла Западна Европа, поддържащи дизайна и логистиката в техните центрове, а производствените операции и риска прехвърлят на доставчици от Китай, Турция и други страни. Тогава и двете страни – производители и търговци ще имат по-равни шансове.

Видяхме кой, къде е, остава да се реши въпроса, какво ще се прави оттук-нататък? Възможности – много, свят голям, както и конкуренция – в индустрията, извън индустрията, в страната, извън страната. Каква стратегия ще изберем е въпрос, над който всъщност няма много време да се умува. Кризата има способности да изведе новите силни играчи, тези които използвайки икономика на растеж успяват да се справят с конкуренцията и да спечелят сърцата на потребителите.

Други материали

Производители и търговци - един срещу друг !
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News