English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
През 90-те години промените в Източна Европа поднесоха добри възможности на индустрията за облекло в района на Източните Балкани. Румъния и България постепенно поемаха намаляващите в Централна Европа поръчки на западно-европейските брандове и разширяваха капацитетите си. Изглеждаше, като че ли делокализацията ще спре някъде около източните граници на двете страни и производителите ще могат да получат добра възвращаемост за инвестициите си в следващите 10 години.
 
В края на 2008 година, световната финансова криза наложи промени в тренда. Резкият спад в покупката на модни облекла, предизвикан от затягането на коланите на потребителите в Западна Европа , доведе до спад в поръчките и двете страни завършиха 2009 година с негативни резултати спрямо постигнатото една година назад, в двуцифрено изражение, България с около 25% , Румъния с около 18%.

Световна криза, нищо не може да се направи, е логичния отговор. Но за тези, които обичат нестандартните отговори, за тези, за които кризата не е оправдание, има друг отговор. Отговорът е Мавриций, една островна държава, намираща се на около 10 000 километра по въздух от Европа. Износът на облекло от Мавриций към основните им партньори – Англия, Франция и САЩ, през 2009 година спада с 0.8%. На фона на случващото се в Европа, цифрата шокира и ни кара да погледнем основните характеристики на индустрията.

Около 55 000 заети в индустрията за облекло и текстил дават износ от около 1 милиард щатски долара.  От независимоста си, която страната получава през 1968 година, Мавриций се развива от  страна с ниски доходи, и икономика, свързана със земеделие, в страна със средни доходи и разообразна икономика с растящи индустриални, финансови и туристически сектори. БВП на глава от населението през 2009 се оценява на около 12 400 щ.д. (България 11400 щ.д., Румъния 11500 щ.д.).  Цялата страна се превръща почти в свободна зона и привлича чуждестранни инвестиции, с пик в текстилния сектор през 1999 година. Нарастващите доходи на местното население предизвикват внос на работна ръка отвън, която съставлява около 1/4 от заетите в индустрията. През 2009 година кризата се отразява и на островната индустрия, като около 5000  работници губят работата си. Загубата от близо 10% в работна сила се компенсира с повишена производителност, подобрено качество и стойност на продукта. Правителството подкрепя сектора традиционно, като в началото на 2010 година обявява нов пакет стимули от около 100 милиона щатски долара, които ще бъдат оползотворени до 2013 година. Целта е да се създаде високо-технологичен сектор,  с повишена стойност на продукта, акцент върху дизайна  и развитие на нови пазари.

Какво прави Мавриций успешен в това ново изпитание на световната индустрия за облекло и текстил? Със сигурност, това не е наличието на материали в изобилие? Очевидно от горните данни, не е и евтината работна ръка, а 10-те хиляди километра по въздух и трите седмици доставки по море, ни казват, че това не и близостта до пазара. Остава най-важния ресурс – човешкия потенциал и наличие на визия за бъдещето. Страната се отваря за инвеститори, независимо дали са местни или чужди, образованието и бизнеса вървят в една посока. В тази страна всеки говори английски или френски или и двата езика и така се обезпечава комуникацията, както с купувачите от трите най-важни пазари, така и с доставчиците от Азия.  

В този свят на ограничени финансови ресурси, ритейлърите и брандовете на производителите търсят не само близостта. За тях от огромно значение става да закупят готов продукт,  в който подизпълнителите (каквито са фирмите от България и Румъния) поемат повече отговорности, от това да бъдат скроени и ушити облеклата. Производителите, които умеят да извършат сорсинг на материали, да направят творчески или поне технически дизайн на облеклото и да доставят продукт, готов за реализация в магазинната мрежа, са предпочитените подизпълнители. Така ритейлъри и брандове избягват от нелеката задача да се управлява производството и се фокусират върху най-важната част – клиента и неговото обслужване.

Случая „Мавриций” очевидно заслужава внимание, той трябва да бъде изучен обстойно и практиката в тази страна приложена, там, където и когато е възможно.

Други материали по темата
Близостта до пазара не гарантира резултатите свали pdf (112Kb)
Какво казва пътеводителя ?
Намаление на продажбите !
Hаши коментари в медиите
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News