English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018

За да разберем какво може да ни донесе нарастване печалбата на фирмата, трябва да изясним от какво се определя тя? Всички приходи минус всички разходи определят печалбата на нашата фирма.
Формулата : Печалбата = Всички Приходи - Всички разходи.

Печалбата може да бъде икономическа и счетоводна. Икономическата печалба отчита и подразбиращите се обстоятелства в т.ч. пропуснатите възможности, докато счетоводната отчита определените обстоятелства, отразени документално. При положителен резултат образуваме счетоводна печалба, която може на практика да бъде стопена от пропуснатите възможности.

Така например, ако в резултат на дейността си, една дизайнерска фирма е вложила лична инвестиция от 50000 лева и отчита годишна печалба от 5000 лева, предприемача трябва да отчете, какъв доход би му донесла сумата от 50000 лева, вложена в банка или друг бизнес. Същата сума, получена от банка при лихва от 6 % би намалила счетоводната печалба с 3000 лева.  

Усилията за увеличаване на печалбата на мениджъра на фирмата трябва да бъдат насочени в две посоки - увеличаване на приходите и намаление на разходите.

Мнозина предприемачи смятат, че приходите са единствено важни и се фокусират именно върху тях, смятайки, че разходите са задължителни, оставяйки лавина на неконтролируеми разходи.

Да, приходите са важни. Те се формират от произведението, получено от цената на продукта, умножена с количеството продадени продукти.
Формулата : Всички приходи = Цената х Количеството.

Разходите имат два основни елемента - фиксирани и променливи разходи. 
Формулата: Всички разходи = фиксирани разходи + променливите разходи.

Разходите за наеми са например част от фиксираните разходи. Ако ние повишим продажбите при същите разходи за наем на магазина, производителността на всеки квадратен сантиметър площ ще се подобри. Не-променящите се разходите за наем ще бъдат отнесени към по-голям брой облекла или аксесоари, продадени на крайния клиент. 

Увеличаването на приходите при фиксирани общи разходи ще ни даде по-добри резултати и от формулата
Печалбата = Всички Приходи - Всички разходи
ще ни подобри печалбата.

Какво се случва днес с компанията H&M? Вследствие откриването на нови пазари, те увеличават приходите с почти същия персонал в главния офис, а разходите за управление на единица изделие спадат. В резултат, въпреки спада на продажбите от магазините, които са съществували минимум една година, спрямо продажбите от предидущата година, компанията реализира увеличение на приходите и печалбата.

Печалбата е основен стимул за всеки предприемач. Тя трябва да бъде достатъчно голяма, за да даде възможности на предприемача да се развива и инвестира в бъдещето, да може да създава непрекъснато нови продукти, да създава нови лоялни клиенти. Непрекъснатото наблюдение  и контрол на разходите, при увеличени приходи ще даде на компаниите в модния бизнес нужните печалби. А за да бъдат увеличени приходите, единствената алтернатива е да се постави на фокус клиента. 

Други материали
Извлечение за доходите

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News