English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018

Всеки ръководител на фирма знае, че новите служители имат нужда от адаптация, независимо дали са на входно ниво или заемат ръководна позиция. Адаптацията е необходима, както за служителя, за да успее да се включи в организацията, така и за самата организация, която очаква резултати от него или нея. 

Тази адаптация или по-точно подготовката на служителите за изпълнение на работните им функции включва две фази – първа фаза „трейнинг”, който трябва да даде на обучаваните знания и умения, необходими за изпълението на техните преки задължения и втора фаза „развитие”, което излиза от рамките на деня и има по-дългосрочни цели. Развитието на служителите е важна предпоставка да се поддържа увереноста и сигурността им в организацията, която най-вероятно се променя непрекъснато.

Установено е, че корпоративна Америка харчи около 2.5% от фонда за работна заплата (ФРЗ) за трейнинг, а компаниите които са лидери в трейнинг инвестициите харчат 4.1 % от ФРЗ за трейнинг програми (ASTD 2004 State of the Industry Report). Счита се определено, че има конкретна връзка между нивото на инвестициите в трейнинга и представянето на фирмата на пазара.


Смята се, че средната годишна инвестиция за трейнинг на един служител вече е достигнала до ниво 1075 щ.долара (2008), с около 1400 долара за корпорациите, лидери в обучението.

Подобно е положението и в Англия, където микрокомпаниите инвестират значително повече от малките, средните и големите компании – 347 лири средно за цяла Англия, а ако се наблюдават само компаниите направили инвестиции за трейнинг, сумата се увеличава на 735 лири годишно на човек от персонала (2006).

Компаниите от модния сектор не правят изключение. Неотдавна публикувахме един материалите ни за компанията Giordano, която още преди 20 години инвестира сериозно в трейнинга на своите служители, изразходвайки 3.9% от фонда за работна заплата за трейнинг, при което всеки служител получава средногодишно около 224 часа подготовка. В началото на 2009 година, компанията смята „Ценностите, откритостта и възможностите за по-нататъшно професионално и персонално развитие са от значение за хората. Ето защо компанията инвестира сериозно не само в пълноценни програми за трейнинг и развитие на персонала в продажби и услугите, но също така и в трейнинг на ръководството, лидерство, семинари и други програми, създадени и адресирани към персоналните нужди на хората и префесионалното им развитие. Компанията е институционизирала също така програма за самоучение на персонала, за да поощри индивидуалната инициатива и отговорността за развитие.”

Как гледат на този въпрос в английската компания Marks & Spencer ? „Трейнинга и развитието носят ползи едновремено на компанията и нейните служители. Трейнингът предоставя серия от предварително планиран обучителен опит за отделните служители и изгражда техните технически умения и бизнес компетенции. Трейнингът също така подпомага подобряване на ефикасността и може да мотивира служителите да се представят добре. Това помага да се направят позитивни промени в начина, по който те работят и взимат решения. Развитието помага на хората да използват трейнинга за запълване на техните потребности и амбиции. Чрез трейнинг и развиване на своя състав Marks & Spencer са в състояние да развият конкурентно предимство пред своите конкуренти”.

Както виждаме и от статистиката, в тези и много други компании, това не са само празни думи. Въпросните компании са наистина лидери в своя сектор, обръщайки внимание на трейнинга и развитието на своя персонал.

Организациите, които имат репутацията да бъдат лидер в подготовката на персонала привличат най-добрите служители на пазара на труда.

Няма ограничение във времето, няма кризи за трейнинга и развитието. И ако през 2008 година се забелязва един спад от около 10% в разходите на фирмите в Америка за подготовка на персонала, това е вследствие на шока, който големите компании изживяват. Но това, в което малките фирми могат да бъдат конкурентни днес, е именно трейнинга и развитието на персонала. С предложение за включване в интересни вътрешни и аутсорсинг трейнинг програми, те могат да примамят топ специалисти, които от своя страна могат да дадат поне 5 пъти по-голям принос от средностатистическите служители за организацията.

Какви са основните приоритети за трейнинг на компаниите от модния сектор ще разгледаме в следващи материали, надявайки се че темата ще предизвика интерес.

Други материали
Поддържане представянето на служители на високо ниво
Човешки ресурси и тяхното управление в модния бизнес
Конкурентно предимство и човешките ресурси

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News