English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
19/12/2017
Оперативна Програма за Развитие на Община Луковит 2014-2020

Някои от слабостите, посочени в анализа на община Луковит:

·         Слаба икономическа активност, мобилност и самоинициативност на населението.

·         Нисък жизнен стандарт и ниско равнище на доходи на населението.

·         Ромската етническа група, която е с дял 16,6%, при среден за областта 4,4%, се отличава с най-голям процент на безработица.

·         Неблагоприятните резултати за икономическата активност на населението в общината, дължащи се най-вече на големия дял на ромската етническата група, при която равнището  на безработица е над 80%, а коефициентът на заетост е едва 5%.

·         С доста по-лоша образователна структура е населението в селата на общината.

·         Влошено качество на човешките ресурси и изявен недостиг на квалифицирани специалисти.

·         Неблагоприятна образователна структура при децата и учениците  от ромската етническа група.

·         Нараства делът на хората зависими от социално подпомагане и попадащите в категорията на социално изключващите се.

Възможно е в тези показатели да са настъпили и положителни промени, но очевидно са налице възможности за въздействие. 

За повече подробности, моля разгледайте документа Оперативна Програма за Развитие на Община Луковит 2014-2020, източник www.lukovit.bg  

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News