English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
Анализи
19/12/2017
Някои от слабостите, посочени в анализа на община Луковит. Слаба икономическа активност, мобилност и самоинициативност на населението. Нисък жизнен стандарт и ниско равнище на доходи на населението. Влошено качество на човешките ресурси...
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News