English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
21/10/2005
Глобализацията е шанс, но и грижа

В едно комюнике на ЕС от 20.10.2005 се казва "Глобализацията не е ново явление. Но скоростта, с която се развива е изключителна. Ние усещаме всеки ден влиянието на новите икономически гиганти. Световната търговия нараства с 8% годишно от 1992 година и ние виждаме тук присъствието на новите гиганти в търговията. Преди 20 г. само от 10% от произвежданите индустриални стоки идваха от развиващите се и новоразвиващите се страни. До 2020 г. делът на Китай и Индия в световната търговия с индустриални стоки може да достигне до 50%.

Глобализацията е шанс, но и грижа. Нашата загриженост за глобализацията е реална и трябва да бъде адресирана към проблема, а не подценена.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News