English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
17/12/2017
Промяна

Tune-in дължи на всички досега редовни посетители на сайта пояснение, какво се случва? Къде са новините и другото съдържание свързано с развитието на модния бизнес, сорсинга, производство и материали, маркетинг и т.н., което бе доскоро видимо? Да, това съдържание вече е невидимо.

Причината е смяната на приоритета. Ще търсим модел за развитие, приложим в малки общини, населени места, ще споделяме опит, ще търсим партньори. Целта на този нов за нас проект е да намерим едни хора, които строят и реконструират мостове, училища, църкви за собствена сметка, да ви срещнем с други хора, които отдават време и споделят професионалните си умения с други хора про боно. Да покажем как се променят малките населени места с усилията на гражданското общество.

По обективни и субективни причини избрахме Луковитската община за пилотен проект. Там ще търсим благодетели, доброволци и партньорски организации, работещи за благото на района и ще ви ги представим, ще развиваме заедно нови проекти. Ще приканим бъдещи предприемачи, за да им предоставим знания, за да създадат устойчив бизнес, социални проекти и работни места.

Ще използваме капацитета на млади и препатили, ще търсим специалисти от чужбина, когато ресурсите ни не достигат. Ще имаме уъркшопс и работа във фирми, ще използваме иновативни методи, информационни технологии и стъпквайки на традиции. 

За всичко, което не е споменато в горните редове, и което ще се случва, ще разберете от следващите ни съобщения. Но вие вече знаете, че имате един партньор в наше лице. Ако познавате герои, променили живота на хората от Луковитската община, ако сте наш потенциален партньор и искате да се срещнете с нас, за да обсъдим бъдещи проекти, пишете ни на адреса, посочен в контакти или ползвайте формата за запитване.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News