English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
Новини
17/12/2017
Tune-in дължи на всички редовни посетители на сайта пояснение, какво се случва? Къде са новините и другото съдържание свързано с развитието на модния бизнес, сорсинга на производство и материали, маркетинг и т.н., което бе доскоро видимо?
21/10/2005
В едно комюнике на ЕС от 20.10.2005 се казва "Глобализацията не е ново явление. Но скоростта, с която се развива е изключителна...
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News