English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018
Правила за ползване на услугите

Този сайт се ползва от нашите читатели, които приемат, че:

  • Гледната точка отразява виждането на администратора на сайта.
  • Материалите публикувани в сайта или части от него не могат да бъдат разпространявани или препечатвани без изричното цитиране на автора на материала и сайта  www.tune-in.info като източник на информация.

  • За всичко, което не е споменато в тези условия важат правилата на свободния пазар и Законите в Р България.

  • Този сайт се администрира от човешко същество, не от робот. Ето защо, за да получите отговор на запитване, следва да спазвате общоприети етични правила.
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News