English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
13 Декември 2017
Дизайн
30/12/2005
...Пътят го среща с Тери Уилке, млад дизайнер привлечен в отдела за мъжко облекло на компанията..."It's easy to work for someone else and collect that paycheck, and it's a struggle to start your own business"
[<<] 1 2 3 4 5
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News