English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Май 2018

С "Конструиране в модата" проф. Божидар Йонов, ректор на Националната художествена академия - София открива новата академична година на 5 октомври 2007 в галерия "Академия" на ул."Шипка"1. Представянето на тази книга и изложба на доцент Майа Богданова - преподавател в специалността "Мода" е всъщност регистрация на процеси, които са естествен резултат от традициите и новаторството на най-старото висше художествено училище в България с над сто и десетгодишна история. Никак не е трудно сред основните дисциплини живопис, скулптура, графика, изкуствознание, реставрация, сценография да се наблегне и на модата. Тя днес е заела достойно място сред специалностите рекламен дизайн, визуална комуникация, пространствено оформление, като израз на специфичните стратегии и характеристики на това учебно заведение, свързани с логиката на културните процеси у нас.

Ведра атмосфера лъха от представените десет пана-колажи, които са естествено продължение на темата за конструиране на мода и връзката й с изкуството. Експозицията на Майа Богданова, без да има амбиция за всеобхватност, демонстрира промяната в художествените форми и практики и подчертава онова състояние, когато артистът осъзнава себе си и реагира и на обикновената предметна среда, трансформира я в изкуство. В своята си работа било от сантименталност или от една по-голяма пристрастност, тя се ръководи и вдъхновява от идеите на "Дада". Според нея това е рецепта, подходяща за всеки мислещ артист, изправен пред безграничните възможности за избор.

Под този знак е и новата книга на Майа Богданова, която е адаптирана френска система за конструиране на облекло. Учебното съдържание е подплатено с дългогодишния й опит на стилист моделиер и преподавател. Като художник, за нея модата е акт на обновяване на връзката между човека и реалността, в която всеки път създаваш нещо ново, променяш формата на човешката фигура, за да покажеш, като скриеш , да се опиташ да одухотвориш тялото, за неговото индивидуално изтъкване.

"Свободата е началният необходим старт", казва тя. "Втората крачка е смелостта, а третата е отговорността на взетото решение". Защото "хората носят дрехите си, без да си дават сметка за пътя, които те са изминали преди да достигнат до тях. Те не знаят нищо за сложността на първите етапи на конструирането им, за избора на материи, за концепцията на модела и съответното му решение като конструкция, за звука на ножиците при срязването на плата, за сглобяването на отделните части, все още изглеждащи като абстрактни форми до окончателното завършване на готовата дреха."

Майа Богданова е включила и други подобни ценни напътствия от кухнята на модния дизайн. Така нейният учебник, въпреки многото си чертежи и цифри, не прилича на неразгадаеми ребуси и букви, а се превръща в един симпатичен пътеводител, който ни води по най- бързия път, за да може всеки да реши трудната задача: да направи кройката, докато още не е забравил снощната си идея, да създаде нови функционални и декоративни обвивки на човешката фигура, предмет на обучението в специалността"Мода".

Като автор на три национални изложби "От идеята до реализацията"(2001г), "Мода и живопис"(2003г.) и "Модата е Дада", организирана в началото на тази година със съдействието на Френския културен институт, тя има свободата на въображението си, да погледне и от друг ъгъл на модата. Опитва се с цялостното си творчество, при това с нужното търпение и постоянство да я разбере като форма на живот и изкуство, на което особено набляга и в работата си на преподавател на моден дизайн.

Една доста амбициозна мечта в света, в който всичко може да бъде само игра, ситуация и прикритие, да проявяваш характер, за да възприемаш модата не само като социален код или различие, а преди всичко като състояние на духа.  Дали това е неоценен шепот, вик с голям заряд или разбиращо намигване и усмивка, но за нея модата винаги те предизвиква да бъдеш самия себе си.

Нетрадиционното събитие на Националната художествена академия-София не е откъснат, изолиран пример от дейността й, а работещ модел и стратегия в създаването на академична среда и атмосфера за правене на изкуство. Тъкмо този процес на съвместяването на постигнатото в традицията и иновационните методи на образование е характерен белег на нейната практика. Това е в основата на авторитета й и в огромния интерес, който се проявява към нейните университетски аудитории и зали, увличащи и провокиращи мисленето и изявата на всеки художник, който умее да използва свободата на творчеството си.

Написа: Нели Цонева

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News