English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
13 Декември 2017
Маркетинг
15/12/2005
На няколко пъти се спряхме върху възможните пътища, по които би направила своето проучване една фирма търсеща потенциален нов доставчик...
15/12/2005
Този въпрос вероятно определя границата между бизнесмена и шивача. А това, което шивача пропуска, е . . бизнес...
15/12/2005
...Именно тези слаби страни трябва да превърнем в наше предимство...
15/11/2005
Да направим анализ на силните и слаби страни на нашата фирма, възможностите и заплахите, които стоят пред нас (SWOT).
15/11/2005
Дали умеем да черпим скрита информация от обявите за работа по корпоративните сайтове на фирмите...
15/11/2005
Участията в изложения са една възможност за фирмите да направят контакти с нови партньори...
15/11/2005
Ние сме на първия етап от нашата подготовка за разширяване на пазарите на фирмата...
[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News