English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
13 Декември 2017
Маркетинг
30/03/2007
При директния маркетинг потребителя се запознава с услугата или стоката без посредник физическо лице, това може да бъде директна поща, е-мейл, телевизия, радио , списание или вестник... Direct marketing...
15/03/2007
Социалният маркетинг е систематично прилагане на маркетинг концепция и техники за постигане на спесифични цели на поведение за доброто на обществото... Social marketing...
27/02/2007
Изследване на GfK за причините и нагласите при купуването на дрехи и аксесоари в Европа и САЩ. Цитираното изследване се проведе от GfK по поръчка на The Wall Street Journal Europe... Why buy clothing...
08/02/2007
Отделът за маркетинг в H&M има задача да следва бизнес концепцията на компанията, съчетаваща модни артикули, на добра цена и качество, посредством комуникация с клиентите чрез различни медии... The marketing department follows company concept...
03/01/2007
При търсенето на публична популярност целите на нашата акция са близки до тези, търсени с рекламата. Преди всичко те са ориентирани към потребителското търсене на информация или нейното потвърждаване, както и убеждението... Publicity...
06/12/2006
Грешка е да мислим, че търговията се извършва между нациите. Бизнеса се извършва между отделни фирми, а правителствата на една или друга държава разделят най-често фирмите на "наши" и "чужди"... Managers and the trading system...
17/11/2006
Когато говорим за начина (стила) на живот на потребителите пред се появява картина на средата, в която хората живеят, прекарват времето си и харчат парите си... Segmentation and consumers lifestyle...
23/10/2006
Какво се случва, когато продажби ни падат. Често намираме обяснение от рода на "времето не е хубаво, лятото закъсня, китайците наводниха пазара... Understanding consumers...
16/09/2006
Преди всичко трябва да знаем, че ако сегментираме, то главната цел е да подобрим услугата или продукта, който даваме на потребителя и да направим по-добра комуникация с него, а не да направим процеса в нашето производство по-лек... Segmentation...
21/08/2006
Цялата стратегия, тактика и дейността, за да стигне съобщението ни до целевата група и целевия пазар, независимо чрез каква медия ще бъде предадено, наричаме маркетинг комуникация...Communication plan...
[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News