English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
13 Декември 2017
Маркетинг
11/11/2008
Британския Съвет организира международен конкурс за млади предприемачи в модния бизнес. Финалистите в конкурса пътуват по програма на 14 дневен обучителен тур в Обединеното Кралство, включително London Fashion Week...
30/10/2008
Когато облеклата тръгват от фабриките за производство на облекло, независимо дали са от Далечния Изток или Източна Европа, те са просто облекла. Но когато те попаднат в ръцете на маркетолозите, те стават модни...
04/10/2008
Планираните съобщения се създават в рекламата, връзките с обществеността, при персоналните продажби, промоциите, мястото на продажбите, визуалния мърчандайзинг и директния маркетинг. Непланираните съобщения тръгват от ...
04/10/2008
Сглобявайки пъзела на готовия продукт фирмите поглеждат към възможността да сложат подписа си под този продукт. И както не може да бъде разбрано посланието на едно писмо без да се установи подписа на изпращача, така и купувача няма да разбере посланието..
24/09/2008
По този начин групировката преследва стратегията си създаване на стойности и допринася за уникалността на бранда, който никога не е спирал да вярва в изследването и експериментирането...Benetton - philosphy and communication...
23/09/2008
При H&M рекламните съобщения се създават централно в главния офис в Стокхолм, като в процеса се включват и външни креативни специалисти. Това означава, че комуникацията е доста сходна за всички пазари, но медийният микс се адаптира към местните нужди и...
22/09/2008
Потребителите са изложени ежедневно на около 600 или дори е възможно да са 10 пъти повече реклами и други съобщения. Хвърляме по някое око на 30-40, запомняме едва 3-4 от тях. Специалисти определят, че маркетинга е преди всичко комуникация, но преди...
13/09/2008
Визуалният мърчандайзинг е част от интегрираният маркетинг комуникационен план на фирмата и той работи в унисон с всички останали негови компоненти...Visual merchandising in fashion communication...
31/08/2008
Позиционирането на една модна фирма на пазара се решава от ръководството и. Решението идва вследствие анализ на ситуацията, на базата на настоящето и бъдещо развитие и след съставяне на план за реализацията. Позиционирането следва да осигури ...
22/08/2008
Какво следва след тези думи, видяни в едно прессъобщение... обикновено реакцията на всеки е първо да остойности какво е значението на твърдението за потребителя, второ да го провери дали това е вярно и трето да го сравни с аналози...
[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News